Tuna Keçi Çiftliği
Gsm: 0532 454 1938
Email: info@tunakeciciftligi.com

Hakkımızda

Tuna Keçi Çiftliği

Niğde ili Altunhisar ilçesinde yer alan Keçi çiftliğimizde,keçi sütü üretimi gerçekleştirmekteyiz.
İşletmemiz 2010 yılında planlanmıştır. İlk yatırım 2011 yılında 50 baş sağmal hayvan ile; ağıl, sağım sistemi (2x12 otomatik sağım sistemi) ve soğuk zincir yatırımı (1000 Lt kapasiteli soğutma tankı) ve yem karma makinesi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu ağıl tipi geleneksel ve modern yapıların karışımı olarak planlanmış ve uygulanmıştır.iklimimize ve mera şartlarına daha uygun olan Halep ve Kilis ırkından sürü oluşturulmuştur. yüksek döl ve süt verimine sahip bir sürü elde etmek amacıyla seleksiyon işlemlerine başlanmış ve geçen 6 yıl sonunda yüksek verimli bir kadro oluşturulmuştur. Başlangıç yılında; ortalama 1,0 lt/gün/küçük baş ve laktasyon süresi 120 gün süt üreten işletme günümüzde 2,0 lt/gün/küçük baş ortalama verime ve laktasyon süresi ise 285 güne ulaşmıştır. Oğlak verimi ise işletmede 0,90’dan 1,60’a yükseltilmiştir (2 ay üstü yaşayan oğlak miktarı üzerinden). Günümüzde işletme toplam 350 baş sağmal hayvana sahiptir.

Yukarıda bahsedilen hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra işletmenin temel girdisi olan yem ihtiyacını karşılamaya yönelik 2012 yılında tarımsal faaliyetlere başlamış olup; işletmeye ait 40 da alanda yonca üretimine başlamış ve bununla ilgili gerekli yağmurlama sulama sistemi kurulmuştur. Ayrıca yaklaşık 80 da alanda kiralama yöntemi ile arpa, fiğ, slajlık mısır ve hayvan pancarı üretimi gerçekleştirmektedir.

Geleceğe yönelik olarak işletme tarımsal faaliyetlerinde organik tarımsal üretim sertifikası almaya yönelik faaliyetlere özen göstererek 4 yıl süre içerisinde arazilerdeki pesti sit kalıntısından arındırmıştır.Ağırlıklı olarak işletme çevresinde yer alan meralarda otlatma yöntemiyle beslenen hayvanlar alınacak organik sertifikasına ve hastalıklardan ari işletme şartlarına uygun duruma getirilmiştir.
Mevcut durumda laktasyon dönemine göre değişim göstermekle beraber ortalama 600 litre/gün süt üretimine ve 285 gün laktasyon süresine sahiptir.
2x12 hızlı çıkış sağım sistemi ile sağılan keçi sütü, soğutma tankında hızla +40C dereceye soğutularak muhafaza edilmektedir. çiğ süt olarak süt işleyen tesislere toptan satışı gerçekleştirilmekte olup ayrıca düşük ısı pastörize edilerek 3Lt ve 5 lt hacimlerindeki tek kullanımlık paketlerde Niğde ve Ankara illerinde perakende satışımız bulunmaktadır.